Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

KATAM™ Forest - Klassificering av skogsmiljöer

Katams smartphone-baserade skogsmätningsmetod är utformad för produktionsinriktade skogsmiljöer. Varje träd som ska detekteras måste vara synligt från några olika vinklar under videoinspelningen. Om trädets nedre del skyms av undervegetation eller täta grenar har systemet svårt att identifiera trädet korrekt. Marknivån måste också vara relativt väldefinierad och synlig under inspelningen.

Skogen exemplifieras nedan av vilka miljöer som är lämpliga för mätning med KATAM™ Forest. Systemet är utformat främst för klass 1 och klass 2. Det kommer snart att finnas fler exempel på skogsmiljöer relaterade till de olika klasserna.

Klass 1 - Supportad (rekommenderas för nybörjare)

Klass 2 - Supportad (efter viss träning)

Klass 3 - Supportad (kräver mycket bra inspelningsteknik)

Klass 4 - Ej supportad

Skogsmiljö som ej är avsedd för produktion - Ej supportad