Sekretesspolicy

När du använder KATAM ™ -programvaruplattformen, inklusive men inte begränsad till KATAM ™ Forest och KATAM ™ Web, litar du på din information.

Denna policy beskriver de data vi samlar in från dig, varför vi samlar in det och hur vi använder det genom våra tjänster. Om det finns några skillnader mellan den engelska versionen av denna policy och något annat språk du kan läsa in, har den engelska versionen företräde.

Vår plattform är konstruerad för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av all data som lagras i våra system och för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut med all information du extraherar som bas. Som en del av detta samlar vi viss information om dig och från de uppgifter du ger oss.

Resten av detta dokument kommer att förklara:

  • Vilken information vi samlar in och varför vi gör det.
  • Hur använder vi den samlade informationen.
  • Vad du kan göra för att komma åt och se informationen vi lagrar.

Personuppgifter och mätningar i KATAM

Vi samlar in data relaterade till dig på tre sätt:

Du ger oss information direkt

För att kunna använda många av våra tjänster behöver du ett konto på KATAM ™ -plattformen. När du skapar det här kontot frågar vi dig om viss personlig information, till exempel ditt namn och e-postadress (ditt kontonamn), vilket företag du är ansluten till som en del av ditt konto och ditt telefonnummer.

Denna personliga information hanteras konfidentiellt inom vår KATAM ™ -plattform, och kan hänvisas till via ditt kontonamn inom data som laddas upp till KATAM ™ Web. Sådan data kan exempelvis användas för att komma i kontakt med dig som en del av vår arbetsprocess, hantera programvarulicens eller kontakta dig i en supportrelaterad uppgift. Det kommer bara att vara synligt för KATAM ™, till någon licensierad KATAM ™ återförsäljare eller supportfunktion som du är i kontakt med för att utnyttja vår programvara och till ditt närstående företag, om vi inte har fått uttryckligt samtycke från dig att dela dessa uppgifter med en tredje part för något annat syfte.

När du använder vår programvara för det avsedda syftet att skapa mätdata, ger du oss detaljerade inspelningar av användningen av enheten vid den tiden. Exempelvis innehåller en mätning inom KATAM ™ Forest videodata, sensordata från rörelsesensorer, platsinformation och andra olika sensorvärden. Tillsammans med detta lagrar vi också detaljerad enhetsspecifik information, t.ex. maskinvarumodell, operativsystemversion, enhetsidentifierare och andra detaljer, för att bättre kunna analysera resultat som kommer fram till oss från din unika enhet.

Utöver vårt arbetsflöde och supportfunktionalitet ger vi oss också möjlighet att säkerhetskopiera mätningar och dela dem med andra som du har valt att dela mätningar med; och ger oss möjlighet att tillhandahålla förbättrad statistik till dig för projekt som hanteras i vår programvara.

Vi extraherar ytterligare information genom data du ger oss

Medan bearbetningsmätningar normalt görs lokalt inom en enhet, laddas uppladdningen till vår plattform och upparbetning den som en del av våra utvecklingsprocesser en viktig komponent för att förbättra våra algoritmer över tiden.

Sådan data hanteras inom KATAM ™ webbplattform, och kommer att användas för att kontinuerligt förbättra vår mjukvara. Till exempel kan vi skicka mätdata till tredje part för manuell bearbetning. Vi kan även under vissa omständigheter visa videodata till tredje part för utställning eller marknadsföring.

Medan mätningen i sig kommer att vara anonym kan vi inte ta ansvar för innehållet inom en video och därför be att du inte tar upp personliga identifierbara data eller annan känslig information med vår programvara. Skulle ett sådant problem uppstå, ber vi dig omedelbart kontakta oss.

Vidare, när du använder vår programvara och laddar upp mätdata och eventuella bearbetningsresultat till KATAM ™ webbplattform, håller du med om att KATAM Technologies AB kan använda sådan information efter eget gottfinnande i enlighet med denna sekretesspolicy och vårt EULA.

Observera att när du bekräftar ansökningar från tredje part om att använda data i vår programvara, till exempel genom en API-förfrågan, håller du med om att information om alla dina bearbetade mätningar kan skickas till sådana tredje parter. Det kan innehålla både bearbetad och obehandlad data, såväl som ditt kontonamn. Var snäll och se över deras sekretesspolicy när det gäller dina mätningar innan du bekräftar en sådan begäran.

Vi bestämmer saker från hur du använder vår ansökan

När du använder olika komponenter i vår programvara använder vi loggnings- och mätverktyg för att spåra användningen av dem. Detta gör att vi kan identifiera kraschar, navigationsproblem, avbrott och andra brister som vi sedan kan lösa för att ge en förbättrad upplevelse för alla våra användare.

Hämta och hantera dina data

Personuppgifter som lagras i vår programvara i en mobilenhet kan nås via vårt användargränssnitt och de medföljande programvaru API. Observera att alla mätningar och mätresultat inte betraktas som personuppgifter, utan resultat som tillträde måste köpas genom licensavtal.

För att säkert ta bort alla dina ansökningsdata och alla lokalt lagrade mätdata eller bearbetade resultat, använd det medföljande "Ta bort programdata" -gränssnittet i enheten. Observera att om inte sådana data har laddats upp till KATAM ™ webbplattformen kommer det inte längre att vara tillgängligt.

Personuppgifter som finns lagrade i vår online-plattform är för närvarande endast tillgängliga genom att kontakta KATAM, och en fullständig uppsättning av all vår lagrade personlig information kan lämnas till dig genom att skicka en begäran till admin@katam.se. Mätdata och andra icke-personliga data som bearbetade resultat kan vara tillgängliga efter eget gottfinnande och i enlighet med din licens till vår programvara.