Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

Detta test har utförts av SLU (dvs Institutionen för Sydsvenska Skogsvetenskaper) och Linnéuniversitetet som mäter noggrannhet vid långtidsprovningsställen i Sverige som visar en god överensstämmelse mellan uppskattad och uppmätt aritmetisk medeldiameter för enskilda träd.

2019 SLU Testrapport Katam Forest ENGLadda ner