Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

Läs artikeln här.

ForestWISE och Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douros rapportpresentation angående deras rePLANT-projekt för att utvärdera olika nya teknologier inom skogsinventering, där Katam valdes som deras föredragna lösning. Många nyckelföretag deltog i detta projekt, till exempel: The Navigator Company, Sonae Arauco och DS Smith.

KATAM-2023Ladda ner

RISE Research Institutes of Sweden rapport, där överensstämmelse mellan bestämda brösthöjdsdiametrar mättes med hjälp av Katam Technologies och bromsok.

Rapport från RISE Research Institutes of Sweden (2022)Ladda ner

Kandidatexamen vid The Federal University of Paraná (UFPR) av Milena da Silva Werner, som ger bevis för att KATAM-teknologier har potential att minska kostnaderna och öka smidigheten i skogsinventering i brasilianska planterade skogar.

Milena Werner – BA-uppsatsLadda ner

Kandidatexamen vid The Federal University of Paraná (UFPR) av Vinicius Gris, där man jämför KATAM-lösningar med traditionella fasta områdesprovtagningsmedelvärden. Fynden visade inga statistiska skillnader mellan metoderna vid mätning av DBH och basalarea.

BA-uppsats – Vicius GrisLadda ner

Detta test har utförts av SLU (dvs Institutionen för Sydsvenska Skogsvetenskaper) och Linnéuniversitetet som mäter noggrannhet vid långtidsprovningsställen i Sverige som visar en god överensstämmelse mellan uppskattad och uppmätt aritmetisk medeldiameter för enskilda träd.

2019 SLU Testrapport Katam Forest ENGLadda ner