Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

ForestMap – Nästa generation av skogskartor – anpassar en nordisk framgångssaga över hela världen

Det övergripande målet med ForestMap är att främja de samhälleliga värdena för skogsanvändning genom att utveckla och utvärdera en ny metod för att producera skogskartor över hela världen. Skogskartorna kommer att produceras med hjälp av folksamlingsdata från smartphones och fjärranalysdata från rymd- och luftburna system.

Algoritmer för artificiell intelligens (AI) kommer att utvecklas för att producera skräddarsydda skogskartor för intressenternas behov och motsvarande deras betalningsvilja. Det samhälleliga värdet av de skogskartor som används i befintliga och nya affärsmodeller kommer också att utforskas.

Samordnare: Johan Fransson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sverige

Övriga partners: FI, TR
Varaktighet: 2022-2025 (bekräftas)

Besök ForestMap-webbsidan för att lära dig mer