Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

Hur Plockhugget använder Katam för att planera naturnära skogsbruk

Katams lösningar gör det möjligt för Plockhugget att effektivisera den kontinuerliga förvaltningen av täckskogen, och det gör det möjligt för skogsägare att dra nytta av ett naturnära skogsbruk.

Land
Sverige
Primärt användningsfall
Planering
Industrisegment
Naturnära skogsbruk

Hållbart och motståndskraftigt skogsbruk

Plockhugget är ett svenskt skogskonsultföretag som hjälper skogsägare att ta till sig metoder för naturnära skogsbruk. Deras mål är att göra hållbart skogsbruk lönsamt och tillgängligt för alla skogsägare som bryr sig om motståndskraft och biologisk mångfald.

Plockhugget hjälper skogsägare att anta en skogsbruksstandard för hållbart anskaffat virke, vilket efterfrågas av många köpare.

Efter att en skogsägare gått med på Plockhuggets standarder genomförs en noggrann skogsbruk

Utmaningen

Begränsad precision i avverkningsplaner

Det finns ett växande antal skogsägare som är missnöjda med konventionell skogsbruk som genererar stora hyggesområden. Istället vill de behålla skönheten och den biologiska mångfalden i sina skogar samtidigt som de kan skörda träd. Det är därför de är intresserade av naturnära skogsbruk.

Vid skörd av endast utvalda träd behöver avverkningen detaljplaneras för att bli lönsam. Hur bestämmer och kommunicerar du vilka träd som ska fällas och vilka som ska behållas? Standardskogsbruksplaner är begränsade i detta sammanhang, eftersom de främst ger medelvärden om trädhöjder och stamdiametrar.

 

”I vanliga skogsbruksplaner får man många medelvärden som inte alltid är användbara. Med Katam får vi de exakta diametrarna för varje skannat träd, så vi vet den exakta diameterfördelningen och kan skapa planer med mycket bättre precision.”

Markus Steen, skogsrådgivare

Varje år blir fler skogsägare intresserade av naturnära skogsbruk

Lösningen

Exakta kartor och avverkningsplaner

Plockhugget ersatte traditionella mätverktyg med Katams lösningar, som smartphone- och drönarmätningar av skog. Det gör det möjligt för dem att skapa mer precisa och effektiva skogsbruksplaner, vilket gör ett naturnära skogsbruk lönsamt.

Genom att använda Katams digitala mätverktyg producerar Plockhugget exakta kartor med detaljerad data om varje enskilt träd. Det hjälper dem också att planera tillträdesvägar som ökade effektiviteten för maskinförare.

Driftsplanering

Naturnära skogsbruk kräver att maskiner går in i ett skogsbestånd mer regelbundet. Katam tillhandahåller kartor som stödjer beslutsfattande för effektiv ruttplanering.

Kvalitetskontroll

Maskinoperationer får detaljerade data och kartor på operatörsmonitorn. Ledningen mäts under och efter driften för att säkerställa att de till fullo uppfyller sitt uppdrag.

Precision i skörden

Plockhugget skannar skogar med drönare och får sedan detaljerade kartor från Katam. Varje enskilt moget träd som ska avverkas är markerat på kartan som skördemaskinföraren använder.

Fler fallstudier

Lär dig hur Katam kan hjälpa dig

Boka ett onlinemöte med en av våra experter för att se vad Katam kan göra för ditt skogsbruk.