Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

Hur Gustafsborg förbättrar röjnings- och gallringsverksamheten med Katam

Genom att använda Katams drönarbaserade lösning undersöktes cirka 200 hektar på mindre än åtta timmar med en vanlig konsumentdrönare.

Land
Sverige
Primärt användningsfall
Rensning, gallring
Industrisegment
Bok

Skogsägare och betrodda partners

Gustafsborgs Säteri AB är en erkänd skogsägare i södra Sverige. En betydande del av företagets innehav utgörs av ädellövskog och i synnerhet almbok.

Förutom att sköta sin egen skog är Gustavsborgs Säteri också en pålitlig partner som hjälper till att sköta många andra ägares skogar.

Med denna certifiering säkerställer de att hela processen som följs av deras råvaror övervakas från skogen till den marknadsförda produkten.

I en självreproducerad bokskog finns det stora mängder plantor.

Utmaningen

Dyra traditionella inventarier

Bok är självreproducerande, vilket initialt resulterar i stora mängder plantor. Antalet stjälkar minskas stegvis i flera cykler. Traditionellt är detta en arbetsintensiv, manuell procedur som resulterar i stora kostnader för skogsägaren. Eftersom självreproduktionen sträcker sig över många år leder detta till stora höjdvariationer inom ett skogsbestånd.

På Gustafsborg mäts kapellhöjder för att bestämma rätt tid och omfattning av röjning och gallring under drift. De vill öka sin effektivitet, spara tid och pengar samt förbättra kvaliteten på sina bokskogar.

"Den mycket exakta kapellhöjden och speciellt dess fördelning gör att vi enkelt kan bestämma omfattningen av en operation, dess genomförbarhet och definiera vart skördaren eller röjningspersonalen ska skickas."

Mats de Val, skogschef på Gustafsborgs Säteri

Drönarmätning av ung bokskog.

Lösningen

Ett nytt sätt att mäta kapellhöjden

I nära samarbete med Gustafsborgs Säteri har Katam hjälpt till att utveckla en ny metod för analys av ungkronans höjd. Med hjälp av drönare och Katam-mjukvara analyserades bilddata för bokbestånd och digitala georefererade höjdfördelningskartor levererades.

Detta ledde till en ny visualisering av kapellhöjd, vilket gjorde det möjligt för Gustafsborg att vidta riktade åtgärder i olika delar av läktaren beroende på kapellhöjd. Uppgifterna användes även för att uppgradera den befintliga beståndsdokumentationen till en ny databas som ska säkerställa en effektiv skötsel av Gustafsborgs skogar i framtiden.

Minskade kostnader

Genom transparent planeringsdokumentation förbättras produktiviteten av arbetsintensivt manuellt arbete. Detta resulterar i minskade kostnader samt högre kvalitet.

Flexibilitet

Mätlösningar från Katam gör det möjligt att utföra dedikerade, utvalda åtgärder inom montrar med stor variation i höjd och täthet.

Skörd lönsamhet

När den förstärks med modern teknik, resulterar den självregenererande modellen som Gustafsborg valt i högsta kvalitet på slutläktaren. Detta ökar skördens totala vinst.

Fler fallstudier

Lär dig hur Katam kan hjälpa dig

Boka ett onlinemöte med en av våra experter för att se vad Katam kan göra för ditt skogsbruk.