Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

Hur använder du appen?

Med appen installerad i din smartphone spelar du in en video i skogen vinkelrätt mot din gångväg. Därefter processerar appen videon och beräknar skogsparametrar som visas i programmet. I Pro-appen kan du spela in och spara flera mätningar, skapa beståndsrapporter med mera.

Vad kan du mäta med KATAM Forest Pro?

Medeldiameter, medelvolym, grundyta, stamtäthet med mera för individuella mätningar. Du kan sedan kombinera flera mätningar till bestånd där du får ytterligare parametrar såsom diameterfördelning. Utöver detta får varje enskilt träd en position, diameter, höjd och volym.

Hur fungerar tekniken bakom appen?

Utifrån en videoinspelning mäter appen telefonens förflyttning för att bygga en 3D-modell av omgivningen. Med hjälp av denna modell kan vi identifiera träd och beräkna skogsparametrar.

Hur lång tid tar det att behandla en inspelning?

Processeringstiden beror huvudsakligen på telefonmodellen och längden på inspelningen. För snabbare processering kan du försöka spela in kortare videor, men var medveten om att korta inspelningar har en lägre mätprecision, särskilt om du inte kan se så många träd. Med Pro-versionen kan du spela in flera klipp som sedan bearbetas i bakgrunden.

Vad kostar det?

Mini-appen är gratis. Du behöver dock åtminstone ett referensskylt för bra mätningar. Träffa oss eller någon av våra parntrar på SkogsElmia för att få ett tecken, eller köp det här i butiken!

Den maximala inspelningstiden är för kort i Mini! Kan jag spela in längre videor?

Ja. Under inställningar kan du välja att köpa en uppgradering som ökar din maximala inspelningstid från 30 till 90 sekunder.

Var kan jag ladda ner appen?

Öppna Google Play på din telefon och sök efter "KATAM Forest". Om du inte hittar appen uppfyller din telefon tyvärr inte enhetens krav. Kolla in vår kompatibilitetssida för att ta reda på vilka enheter vi rekommenderar.

Fungerar KATAM Forest på alla enheter?

Nej. Applikationen är för närvarande tillgänglig endast på Android, och vi har en uppsättning prestandakrav som måste uppfyllas för att kunna installera programmet.

Kan jag få KATAM Forest på iPhone?

Inte än.

Hur mäts trädhöjder i KATAM Forest?

För närvarande kan du manuellt mata in en (aritmetisk) medelhöjd för mätningen, då beräknas höjd för varje träd med en dynamisk höjdkurva. Om du väljer att inte mata in en medelhöjd använder programmet istället en statisk höjdkurva.

Varför detekterar inte appen några träd?

Ofta beror det på felaktig mätteknik. I applikationsmenyn finns en användarguide. Följ det noggrant och försök att göra en ny inspelning. Om du inte lyckas, kontakta oss så hjälper vi dig att ta reda på vad problemet är!

Varför saknar appen ett träd i inspelningen?

Ibland kan programmet missa ett eller några träd i inspelningen. Det kan till exempel bero på att det var för långt bort eller för nära kameran, vilket gör det svårt att få mätprecision. Det kan också vara för att andra träd täckte trädet i för många vinklar, vilket försvårar mätning. Kom ihåg att referera till användarguiden för att få ut så mycket som möjligt av dina mätningar!

Varför är inte mätvärdena korrekta?

Först och främst beror det på din jämförelse. Om du vill kontrollera mätningen bör du korsklava varje träd. Mätningar från din skogsplan eller skogliga grunddata är för grova för att användas som referens vid en jämförelse.

Har ansökan upptäckt ett referensskylt i inspelningen? För att garantera kvalitativa mätningar måste minst ett referensskylt detekteras i inspelningen.

Längre inspelningar med korrekt placerade referensskyltar ger bättre mätresultat och avrundning av det första och sista trädet i ditt mätområde kommer lite att hjälpa till.