Stora vinster med bättre gallringsdata

Publicerad av Veronica Axelsson


Anton Holmström från Katam blev intervjuad av ATL, ämnet var optimering av gallring med hjälp av bildanalys.

Med bilder från drönaren kan Anton Holmström få fram exakta data om beståndet både före och efter gallring. Data som sen kan användas för att optimera gallringen och göra en uppföljning av resultatet.

Läs hela artikeln här. (Artikel på svenska)