Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

KATAM ™ Forest Pro lanseras idag!

Det är med stort nöje och stolthet som vi idag lanserar KATAM ™ Forest Pro på Google Play och på vår webbplats.

KATAM ™ Forest Pro är en spelväxlare på skogsmarknaden och utmanar de gamla och manuella mätmetoder som används idag - välkommen till framtiden!

Appen möjliggör snabb och smidig mätning av omfattande testytor, som också är flexibla i form och storlek. För uppmätta provarealer rapporteras basareal, genomsnittsdiameter, träd / ha och volym / ha i en exporterbar Pdf.

Vi började utveckla tekniken 2016. Flera partners och organisationer har utnyttjat möjligheten att testa tekniken med utmärkta resultat. Med många förfrågningar om att slutföra Pro-versionen började ett intensivt arbete under våren och hösten 2019. Och idag är vi redo att släppa KATAM ™ Forest Pro till den svenska och den internationella marknaden.