Kontakta oss

Språk

Katams fristående produkter

Katam-appen

Skaffa en prenumerationsplan för Katam-appen

Inloggad som

Visa din profil Se prenumerationsplaner

Katam portal

Ladda upp, bearbeta och analysera skogsdata i Katam-portalen

Kontakta vårt säljteam

Katam tecknar avtal med FMV, Försvarets materielverk

FMV (Försvarsmaterielverket), en statlig myndighet som verkar under försvarsdepartementet, kontaktade Katam med intresse av att om att genomföra en pilotstudie med fokus på hur vår teknik kan användas i militära sammanhang. 

FM (Svenska Försvarsmakten) och FMV har påbörjat ett militärt innovationsprogram med syfte att fånga och vidareutveckla civila innovationer för militära ändamål. Bland annat tittar man på utlysningar från civila myndigheter och förädlar dem. Ett exempel på detta är Katams Vinnova-projekt "Drone-mätning för den intelligenta skogen" som bygger på tekniken bakom "KATAM Forest". FMV har genom sitt militära innovationsprogram nyligen beställt ett utvecklingsarbete av Katam för att ytterligare driva tekniken, men nu i militära teknikapplikationer.

Piloten är åtta månader lång och äger rum under 2019.