Katam utför testmätningar åt Växjö Stift

Publicerad av Krister

KATAM utför testmätningar åt Växjö Stift

Växjöstiftet har uppdrag för KATAM att utföra mätningar i fyra av stiftets rotposter för att testa den nya tekniks gränser. Genom att mäta i stiftets rotposter har mätresultaten från KATAM kunnat jämförts med traditionell mätning med klave.

KATAM och Växjö stift - Slutrapport

KATAM och Växjö stift - Bilaga med mätrapporter

KATAM bjuder tillsammans med Växjöstiftet till utflykt den 19 september

kategorier: Tryck