Contact us
Contact us

Language

Katam's stand-alone products

Katam App

Get a subscription plan for the Katam app

Signed in as

View your profile View subscription plans

Katam Portal

Upload, process and analyze forest data in the Katam Portal

Contact our sales team

Katam utför testmätningar åt Växjö Stift

KATAM utför testmätningar åt Växjö Stift

Växjö stift har uppdragit åt KATAM att utföra mätningar i fyra av stiftets rotposter i syfte testa den nya teknikens gränser. Genom att mäta i stiftets rotposter har mätresultaten från KATAM kunnat jämföras med traditionell mätning med klave.

KATAM och Växjö stift – Slutrapport

KATAM och Växjö stift – Bilaga med mätrapporter

KATAM bjuder tillsammans med Växjö stift in till exkursion den 19 september