Contact us
Contact us

Language

For product customers

Katam portal

Upload, process and analyse forest data in the Katam portal

Go to portal

Katam app

Get a subscription plan for the Katam app

Signed in as

View your profile View subscription plans

Skogen helt i 3D är snart här!

Vinnova sponsrar sammarbetsprojekt mellan KATAM, Lunds Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet
https://www.vinnova.se/nyheter/2018/04/dronare-kan-kartlagga-vaxthusgaser/