Contact us
Contact us

Language

Katam's stand-alone products

Katam App

Get a subscription plan for the Katam app

Signed in as

View your profile View subscription plans

Katam Portal

Upload, process and analyze forest data in the Katam Portal

Contact our sales team

Skogen helt i 3D är snart här!

Vinnova sponsrar sammarbetsprojekt mellan KATAM, Lunds Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet
https://www.vinnova.se/nyheter/2018/04/dronare-kan-kartlagga-vaxthusgaser/