Katam utför testmätningar åt Växjö Stift

Publicado por Krister em

KATAM utför testmätningar åt Växjö Stift

Växjö stift har uppdragit åt KATAM att utföra mätningar i fyra av stiftets rotposter i syfte testa den nya teknikens gränser. Genom att mäta i stiftets rotposter har mätresultaten från KATAM kunnat jämföras med tradiçãoell mätning med klave.

KATAM och Växjö stift - Slutrapport

KATAM och Växjö stift - Bilaga med mätrapporter

KATAM bjuder tillsammans med Växjö stift em até exkursion den 19 de setembro

Categorias: Aperte