Solicita un demo

Idioma

Para clientes de productos

Portal de Katam

Suba, procese y analice datos forestales en el portal de Katam

Ir al portal

Aplicación de Katam

Obtenga un plan de suscripción para la aplicación Katam

Ingresado como

Ver tu perfil Ver planes de suscripción

Skogen helt i 3D är snart här!

Vinnova sponsrar sammarbetsprojekt mellan KATAM, Lunds Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet
https://www.vinnova.se/nyheter/2018/04/dronare-kan-kartlagga-vaxthusgaser/