Uppnå optimal gallring för varje del av beståndet

KATAM™ TreeMap visar variationerna inom ett skogsbestånd med fördelning av stamtäthet och trädhöjd över alla delar i beståndet. Informationen ger ett värdefullt beslutsunderlag som möjliggör ett optimalt uttag samt ökad volym och avkastning på sikt.

Registrera variationer inom beståndet
Grundyta
Stamtäthet
Höjd
Identifiera trädslag

Trädslag och höjd registreras för varje enskilt träd. Även hälsotillstånd kan detekteras, t.ex. döda träd på grund av granbarkbaggar (se bild). Även hänsynsträd kan lokaliseras.

Hitta tidigare stickvägar

Systemet identifierar befintligt nätverk av tidigare tunnningsvägar. Kan kombineras med topografisk karta och markfuktighetskarta.

 
Snabb och enkel åtkomst

Få återkoppling om det pågående gallringsarbetet direkt i fält. Inom någon timme efter att drönarinspelningarna laddats upp kommer KATAM™ TreeMap att leverera en analys av hela beståndet. Denna kan direkt exporteras till olika typer av skogsbrukssystem.

Matcha trädhöjder med trädiametrar

Få volyminformation för varje enskilt träd genom att matcha drönarmätningar från luft med smartphone-mätningar från marken med hjälp av appen Katam smartphone. Ger en komplett inventering med hög upplösning.

Gör jämförelser

Ta del av rapporterna och jämför före och efter gallring, både med avseende på kvalitet och kvantitet. 

Jämförelse före och efter gallring

Videon visar före och efter gallring. De röda prickarna är träd som gallrats bort.