KATAM TreeMap

Mätning av trädtoppar

Använd en drönare för att få en analys av hela skogsbeståndet under fältarbetet. KATAM™ TreeMap-lösningen visar variationer inom beståndet med fördelning av stamtäthet och trädhöjd. Detta ger dig värdefull information som möjliggör optimalt uttag med ökad timmervolym och avkastning.

KATAM Forest

Mätning av trädstammar

Använd KATAM™ Forest-lösningen för att mäta trädstammar med en smartphone. Appen ersätter traditionella analoga mätverktyg. Spela in ett skogsområde med din smarttelefonkamera och få detaljerad mätdata för provytan.