Snabb och enkel skogsinventering

  • Digital skogsmätning i din smartphone
  • Högre precision och större provytor
  • Fältanpassad teknik
  • Kräver ingen internetanslutning
  • Skapa PDF-rapporter medan du fortfarande är ute i fält

KATAM Forest Pro är ett modernt och flexibelt verktyg för alla som arbetar med skogsmätning. Oavsett om du är en köpare, säljare, chef, rådgivare eller konsult, drar du nytta av de digitala möjligheterna. Med Katams app i din smartphone ersätter du traditionella analoga mätverktyg. Du styr kameran mot skogen och efter en kort inspelning får du omfattande mätdata för provytan.

För varje sammanställning på beståndsnivå rapporteras diameter- och trädslagsfördelning. Du anger antingen medelhöjden på provytan eller trädhöjden manuellt för specifika träd. Höjder kan också importeras från andra databaser. Med hjälp av drönarfotografering och KATAM Treetop Detection har du också möjlighet att komplettera mätningen med alla individuella trädhöjder i ett bestånd.

Med appen samlar du inventeringsprover allteftersom du rör dig i skogen. Glöm tidigare metoder med små och begränsade provytemätningar. Den inspelade filmen bearbetas under tiden du går och spelar in ditt nästa prov. Katams-lösningen hjälper dig att samla stora provytor på ett mycket effektivt sätt.

Supportade skogsmiljöer

Katams smartphonebaserade skogsmätningsmetod är utformad för produktionsinriktade skogsmiljöer. Varje träd som ska detekteras måste vara synligt från några få olika vinklar under videoinspelningen. Om trädets nedre del hindras av undervikt eller täta grenar, kan det hända att systemet inte kan identifiera trädet korrekt. Marknivå måste också vara relativt synlig under inspelningen.

Kom igång idag

Testa en gratis testversion av KATAM-appen för Android-mobiler

appen2