Uppnå optimal gallring för varje del av beståndet

KATAM™ TreeMap visar variationerna inom ett skogsbestånd med fördelning av stamtäthet och trädhöjd över alla delar i beståndet. Informationen ger ett värdefullt beslutsunderlag som möjliggör ett optimalt uttag samt ökad volym och avkastning på sikt.

Author: AdminCreated: 2020-12-10T08:48:36Creator: QGIS 3.16.0-HannoverKeywords: Producer: QGIS 3.16.0-HannoverSubject: Title:

Mät densitet och höjd för varje träd med Katam TreeMap

Videon visar hur enkelt det är att skanna ett bestånd med en drönare och få högprecisionsdata direkt till gallringsmaskinen

Se hur TreeMap fungerar

Från automatiska drönarskanningar till integration av skogsdata

gbb-detection

Identifiera trädslag

Trädslag och höjd registreras för varje enskilt träd. Även hälsotillstånd kan detekteras, t.ex. döda träd på grund av granbarkbaggar (se bild). Även hänsynsträd kan identifieras.

Identifiera befintliga stickvägar

Systemet identifierar befintligt nätverk av tidigare stickvägar. Kan kombineras med topografisk karta och markfuktighetskarta.

image 19
DSC_0028

Snabb och enkel åtkomst

Få återkoppling om det pågående gallringsarbetet direkt i fält. Inom någon timme efter att drönarinspelningarna laddats upp kommer KATAM™ TreeMap att leverera en analys av hela beståndet. Denna kan direkt exporteras till olika typer av skogsbrukssystem.

Matcha trädhöjder med trädiametrar

Få volyminformation för varje enskilt träd genom att matcha drönarmätningar från luft med smartphone-mätningar från marken. Detta ger en komplett staminventering för hela beståndet.

green-histogram

Jämförelse före och efter gallring

Videon visar före och efter gallring. De röda prickarna är träd som gallrats bort.