KATAM™ TreeMap

KATAM™ TreeMap

Onlinetjänst som erbjuder bättre skogsinventerings-
data från dina egna vanliga drönarinspelningar:

  • Lista över position och egenskaper hos varje enskilt träd
  • Analys av beståndstäthet (träd per hektar) och tillväxtvariationer inom beståndet
  • Leverans inom 24 timmar

Ta kontroll över gallring och slutavverkning genom att använda KATAM™ TreeMap. Genom att minimera dina inoptimala förluster kommer nettovärdet att öka. Ladda upp dina drönar-foton till Katams molntjänst och få högupplöst inventering av ditt betstånd, träd för träd.

Optimerad skogsbrukshantering baserat på uppföljning av enskilda träd
KATAM ™ TreeMap returnerar positionen och egenskaperna för varje enskilt träd. Detta gör att du kan analysera beståndets lokala variationer avseende täthet, höjd och art. Med sådan detaljerad information kan du effektivt utföra planering och uppföljning av ditt skogsbruk.

Strategisk analys över tid
När du laddar upp på varandra följande drönarinspelningar kommer KATAM™ TreeMap att matcha träd för träd och jämföra data för att bestämma lokala variationer av t.ex. gallringsstyrka, höjdtillväxt och beståndsindex inom beståndet. Genom att jämföra data före och efter gallring kommer du att få värdefull information för kvalitetsbedömning av skogsbruket. Fördelningen av rymdområdet per träd hjälper dig att avgöra om gallringen har gjort beståndet mer ekonomiskt gångbart.

Kombinera med KATAM ™ Forest smarttelefon-app för förbättrade beslut
KATAM™ TreeMap kan om så önskas matcha dina drönarinspelningar med markbaserade mätningar från KATAM™ Forest smartphone-app. Inventeringsdatauppsättningen utökas sedan med individuell träddiameterinformation från provytemätningar, vilket möjliggör bestämning av väl definierade funktioner av diameter / höjdförhållandet. Genom extrapolering till hela beståndet levererar KATAM™ TreeMap kompletta trädlistor med volymuppskattningar, med hög precision för varje individuellt träd.


Text

KATAM ™ TreeMap-molntjänst
Inom ner till 24 timmar efter att du har laddat upp dina droneinspelningar kommer KATAM ™ TreeMap molntjänst att leverera en geo-refererad lista över träd i Excel-format, tillsammans med en högupplöst ortomosaik. Varje träd i listan specificeras av dess position, höjd, diameter, volym, art, rumsindex och detekteringsförhållande. Listan över träd kan sedan enkelt exporteras av kunden till alla GIS-verktyg, till exempel QGIS. Dessutom genererar KATAM™ TreeMap olika fördefinierade rapporter som kan anpassas på begäran. Tjänsten inkluderar också analys av genererade trädkartor över tid samt integration med KATAM™ Forest provytemätningar.

.

Text

Drönarinspelning 
Du kan utföra videoinspelningarna med vanlig drönarutrustning. En vanlig DJI-drönare kan täcka upp till 30 hektar med ett batteri med en uppdragstid under 20 minuter. Under den tiden samlar den 200-300 foton.

Kontaktinformation 
Kontakta Katam för mer information om KATAM™ TreeMap-tjänsten och för offert. Vi kan också rekommendera tredje parts drönaroperatörer.