Produkter

KATAM™ Forest Pro

  • Digital skogsmätning i din smartphone
  • Hög precision och spårbara mätningar
  • Producera beståndsstatistik och kartor
  • Exportera mätdata

Köp här


KATAM™ Forest Pro är ett modernt och flexibelt verktyg för alla som arbetar med skogsmätning. Vare sig du är köpare, säljare, förvaltare, rådgivare eller konsult drar du nytta av de digitala möjligheterna. Med Katams app i din smartphone ersätter du traditionella analoga mätverktyg. Du riktar kameran mot skogen och efter en kort inspelning erhåller du omfattande mätdata för provytan.

Flexibla provytor och utökade mätresultat
Den digitala tekniken möjliggör snabb och smidig mätning av omfattande provytor, som dessutom är flexibla gällande form och storlek. För uppmätta provytor redovisas grundyta, medeldiameter, träd/ha och volym/ha. GPS-koordinaterna sparas och du kan se såväl provytans gränser som alla detekterade träd utritade på appens karta. Genom att slå ihop provytor inom ett bestånd kan data för hela eller delar av beståndet redovisas.

För varje sammanställning på beståndsnivå redovisas även diameter- och trädslagsfördelning. Du anger antingen provytans medelhöjd eller trädhöjden manuellt för specifika träd. Medelhöjder kan även importeras från andra databaser. Med hjälp av drönarfotografering och KATAM™ TreeMap har du dessutom möjlighet att komplettera mätningen med alla de individuella trädhöjderna i ett bestånd.

Fältanpassad teknik
Alla beräkningar och processer körs lokalt i telefonen och kräver därför ingen uppkoppling mot internet. En provyta på 400 m2 tar vanligtvis mindre än en minut att spela in. En inspelning på 20 sekunder tar normalt endast några minuter att bearbeta.

Mätresultat presenterad i AR-vy från en fyra minuter lång inspelning

Export av mätdata till andra system
Mätdata från enskilda provytor eller sammanställningar på beståndsnivå kan exporteras lokalt till en stamlista i Excel-format. I filen markeras varje inmätt träds position, diameter, höjd, volym och trädslag. Filen kan sedan importeras till GIS-verktyg eller beräkningsverktyg.

Katam kan även erbjuda företagsanpassade lösningar för export av data, såsom pdf-rapporter, samt konvertering av mätdata direkt till specifika datasystem. Exempelvis kan du uppdatera din skogsbruksplan eller leverera mätdata till din avverkningsplanering direkt ute i fält.

Arbetsmetod
Med appen spelar du enkelt in provytor vinkelrätt mot din egen gångriktning. En utplacerad skylt fungerar som skalreferens. Medan videon bearbetas lokalt i din telefon kan du spela in ytterligare provytor. När beräkningen är färdig granskar du videon där en 3D-modell nu markeras på träd och terräng. På så sätt synliggörs eventuella avvikelser och du får möjlighet att korrigera dessa manuellt.

Begränsning av funktionalitet
KATAM™ Forest fungerar idag bra för gallrade produktionsbestånd. Appen är ännu ej anpassad för bestånd som är yngre, ogallrade eller ej underröjda. Se detaljerad beskrivning av tilllämpliga skogsmiljöer.

Ladda ner KATAM™ Forest smartphone-appen
KATAM ™ Forest Pro fungerar på de flesta moderna smartphones med Android 8+ och minst 3 GB RAM. KATAM ™ Forest Pro är tillgänglig online som en offentlig beta.
Get it on Google Play
Om du vill testa telefonens grundläggande funktionalitet innan du köper en licens kan du ladda ner gratisversionen av KATAM ™ Forest Mini. Se även enheter som för närvarande stöds.


KATAM™ Forest Mini


KATAM™ Forest Mini är en förenklad och begränsad gratisversion av KATAM™ Forest Pro, så att nya användare enkelt kan testa den nya skogsmätningstekniken.
Get it on Google Play
Se även enheter som för närvarande stöds.

Inspelning i AR-vy och bläddring i appen

KATAM™ TreeMap

Onlinetjänst som erbjuder bättre skogsinventerings-
data från dina egna vanliga drönarinspelningar:

  • Lista över position och egenskaper hos varje enskilt träd
  • Analys av beståndstäthet (träd per hektar) och tillväxtvariationer inom beståndet
  • Leverans inom 24 timmar

Ta kontroll över gallring och slutavverkning genom att använda KATAM™ TreeMap. Genom att minimera dina inoptimala förluster kommer nettovärdet att öka. Ladda upp dina drönar-foton till Katams molntjänst och få högupplöst inventering av ditt betstånd, träd för träd.

Optimerad skogsbrukshantering baserat på uppföljning av enskilda träd
KATAM ™ TreeMap returnerar positionen och egenskaperna för varje enskilt träd. Detta gör att du kan analysera beståndets lokala variationer avseende täthet, höjd och art. Med sådan detaljerad information kan du effektivt utföra planering och uppföljning av ditt skogsbruk.

Strategisk analys över tid
När du laddar upp på varandra följande drönarinspelningar kommer KATAM™ TreeMap att matcha träd för träd och jämföra data för att bestämma lokala variationer av t.ex. gallringsstyrka, höjdtillväxt och beståndsindex inom beståndet. Genom att jämföra data före och efter gallring kommer du att få värdefull information för kvalitetsbedömning av skogsbruket. Fördelningen av rymdområdet per träd hjälper dig att avgöra om gallringen har gjort beståndet mer ekonomiskt gångbart.

Kombinera med KATAM ™ Forest smarttelefon-app för förbättrade beslut
KATAM™ TreeMap kan om så önskas matcha dina drönarinspelningar med markbaserade mätningar från KATAM™ Forest smartphone-app. Inventeringsdatauppsättningen utökas sedan med individuell träddiameterinformation från provytemätningar, vilket möjliggör bestämning av väl definierade funktioner av diameter / höjdförhållandet. Genom extrapolering till hela beståndet levererar KATAM™ TreeMap kompletta trädlistor med volymuppskattningar, med hög precision för varje individuellt träd.


Text

KATAM ™ TreeMap-molntjänst
Inom ner till 24 timmar efter att du har laddat upp dina droneinspelningar kommer KATAM ™ TreeMap molntjänst att leverera en geo-refererad lista över träd i Excel-format, tillsammans med en högupplöst ortomosaik. Varje träd i listan specificeras av dess position, höjd, diameter, volym, art, rumsindex och detekteringsförhållande. Listan över träd kan sedan enkelt exporteras av kunden till alla GIS-verktyg, till exempel QGIS. Dessutom genererar KATAM™ TreeMap olika fördefinierade rapporter som kan anpassas på begäran. Tjänsten inkluderar också analys av genererade trädkartor över tid samt integration med KATAM™ Forest provytemätningar.

.

Text

Drönarinspelning 
Du kan utföra videoinspelningarna med vanlig drönarutrustning. En vanlig DJI-drönare kan täcka upp till 30 hektar med ett batteri med en uppdragstid under 20 minuter. Under den tiden samlar den 200-300 foton.

Kontaktinformation 
Kontakta Katam för mer information om KATAM™ TreeMap-tjänsten och för offert. Vi kan också rekommendera tredje parts drönaroperatörer.