Produkter

KATAM™ Forest Pro

  • Digital skogsmätning i din smartphone
  • Hög precision och spårbara mätningar
  • Producera beståndsstatistik och kartor
  • Exportera mätdata


KATAM™ Forest Pro är ett modernt och flexibelt verktyg för alla som arbetar med skogsmätning. Vare sig du är köpare, säljare, förvaltare, rådgivare eller konsult drar du nytta av de digitala möjligheterna. Med Katams app i din smartphone ersätter du traditionella analoga mätverktyg. Du riktar kameran mot skogen och efter en kort inspelning erhåller du omfattande mätdata för provytan.

Flexibla provytor och utökade mätresultat
Den digitala tekniken möjliggör snabb och smidig mätning av omfattande provytor, som dessutom är flexibla gällande form och storlek. För uppmätta provytor redovisas grundyta, medeldiameter, träd/ha och volym/ha. GPS-koordinaterna sparas och du kan se såväl provytans gränser som alla detekterade träd utritade på appens karta. Genom att slå ihop provytor inom ett bestånd kan data för hela eller delar av beståndet redovisas.

För varje sammanställning på beståndsnivå redovisas även diameter- och trädslagsfördelning. Du anger antingen provytans medelhöjd eller trädhöjden manuellt för specifika träd. Medelhöjder kan även importeras från andra databaser. Med hjälp av drönarfotografering och KATAM™ Treetop Detection har du dessutom möjlighet att komplettera mätningen med alla de individuella trädhöjderna i ett bestånd.

Fältanpassad teknik
Alla beräkningar och processer körs lokalt i telefonen och kräver därför ingen uppkoppling mot internet. En provyta på 400 m2 tar vanligtvis mindre än en minut att spela in. En inspelning på 20 sekunder tar normalt endast några minuter att bearbeta.

Mätresultat presenterad i AR-vy från en fyra minuter lång inspelning

Export av mätdata till andra system
Mätdata från enskilda provytor eller sammanställningar på beståndsnivå kan exporteras lokalt till en stamlista i Excel-format. I filen markeras varje inmätt träds position, diameter, höjd, volym och trädslag. Filen kan sedan importeras till GIS-verktyg eller beräkningsverktyg.

Katam kan även erbjuda företagsanpassade lösningar för export av data, såsom pdf-rapporter, samt konvertering av mätdata direkt till specifika datasystem. Exempelvis kan du uppdatera din skogsbruksplan eller leverera mätdata till din avverkningsplanering direkt ute i fält.

Arbetsmetod
Med appen spelar du enkelt in provytor vinkelrätt mot din egen gångriktning. En utplacerad skylt fungerar som skalreferens. Medan videon bearbetas lokalt i din telefon kan du spela in ytterligare provytor. När beräkningen är färdig granskar du videon där en 3D-modell nu markeras på träd och terräng. På så sätt synliggörs eventuella avvikelser och du får möjlighet att korrigera dessa manuellt.

Begränsning av funktionalitet
KATAM™ Forest fungerar idag bra för gallrade produktionsbestånd. Appen är ännu ej anpassad för bestånd som är yngre, ogallrade eller ej underröjda. Se detaljerad beskrivning av tilllämpliga skogsmiljöer.

Ladda ner KATAM™ Forest smartphone-appen
KATAM™ Forest Pro fungerar med de flesta moderna smartphones med Android 8+ och minst 3 GB RAM. KATAM™ Forest Pro har ännu inte släppts offentligt. Slutanvändartester pågår. Om du vill testa telefonens grundläggande funktionalitet innan du köper en licens kan du ladda ner gratisversionen KATAM™ Forest Mini.

KATAM™ Forest Mini


KATAM™ Forest Mini är en förenklad och begränsad gratisversion av KATAM™ Forest Pro, så att nya användare enkelt kan testa den nya skogsmätningstekniken.

Appen är nu tillgänglig på Google Play. Se även supportade Android-enheter.

Inspelning i AR-vy och bläddring i appen