Utvecklar digitalt planeringsunderlag

Kontinuerligt täckande skogsbruk kräver mer planering än traditionell hyggesavverkning, men Katams teknologi kan hjälpa dig att utföra detta arbete. Att planera för kontinuerligt täckande skogsbruk tar längre tid eftersom transportvägarna måste planeras extremt noggrant. Annars finns risk för stopp i vattendrag eller skador på rötterna på Läs mer

Katam Technologies skriver kontrakt med Irani, ett ledande företag inom de brasilianska kartong- och förpackningspapperssegmenten

Katam har tecknat ett treårskontrakt med Irani Paper and Packaging SA, ett av de största hållbara pappers- och förpackningsföretagen i Brasilien. Arbetet kommer att utföras från 2022 till 2025. Katam började arbeta med Irani i början av 2021, genom att implementera en framgångsrik pilotinstallation. Samarbetet Läs mer