Katam grundades 2016 i Lund och var ursprungligen en spinoff från svenska telekomindustri. Grundarnas avsikt var att korsbefrukta skogsindustrin med innovativa och högteknologiska lösningar, initialt med en smartphone-applikation för att ersätta klave, relaskop och andra analoga verktyg för skogsmätning. Sedan dess har företaget vuxit snabbt och är idag 15 medarbetare. Våra högkvalificerade skogs- och GIS-experter hjälper våra kunder att introducera precisionsskogsbruk i deras verksamhet. Hela teamet är starkt engagerade i vårt uppdrag att maximera utnyttjandet av skogsmark till nytta för klimat och samhälle.

Skogsbruksdata med hög precision
Katam är idag en global leverantör av programvarubaserade tjänster för insamling och analys av skogsdata. Skogsdata med hög precision, där varje enskilt träd registreras, gör det möjligt för skogsbruket att öka trävolymtillväxt och produktionsutbyte. Detta är nyckelkomponenter för att minska det globala nettoutsläppet av koldioxid och samtidigt öka skogens produktionsvärde. 

Med fokus på den redan existerande industriella skogen
Den växande skogen är en hörnsten för att minska utsläppen av växthusgaser och det finns gott om politiska initiativ för att uppmuntra återskogning och minimera avskogningKatams primära fokus är dock den redan existerande industriella skogen, vilket motsvarar > 60% av jordens skogsmark (planterad eller semi-naturlig skog). Vår målsättnng är att stödja det globala skogsbruket för att kunna steget från traditionellt skogsbruk till precisionsskogsbruk och därigenom möjliggöra den ovanliga kombinationen av både ökade produktions- och klimatfördelar. 

Används över hela världen
Katam-tjänsten används över hela världen, i Europa, Afrika, Amerika och Asien. Det används operativt i subtropiska snabbväxande skogsplantager, typiskt med arterna Pinus Radiata, Eucalyptus, Akasia, Kautschuk och Teak samt i det nordiska skogssegmentet, typiskt med gran, tall etc. Försäljnings- och supportkontor finns idag i Sverige, Chile och Brasilien.  

Baserat på konsumentelektronik
Katam-lösningen är baserad på lätttillgänglig konsumentelektronik såsom smartphones och drönare. Således krävs ett minimum av investeringar för att börja utvärdera lösningen och för att förbättra operativ effektivitet. Genom att använda standard GIS-baserade gränssnitt kan Katam-data sömlöst överföras direkt till personal och skogsmaskiner i fält samt till skogsskötselsystem.

AI och computer vision 
Katams tekniska lösning bygger på AI och computer vision. Katams skogsdetekteringsmotor använder visuell skogsinformation som spelas in av mobila enheter som rör sig på marken (såsom smartphones och skogsmaskiner) samt av UAV:er som flyger både under och ovanför trädtaket. Katams analys av skogsdata använder sig även av flyg- och satellitbaserad fjärrdata.  

Vårt erbjudande expanderar kontinuerligt och flera nya tjänster kommer att släppas inom en snar framtid. 
Näst på tur är den autonomt flygande KATAM™ ForestDrone, en tjänst som kommer att släppas under första halvåret 2021.