Stor potential till förbättringar

Publicerad av Veronica Axelsson

ATL intervjuade Håkan Dunberg angående de möjligheter han ser med Katams mobilapp och drönardata.

99 av 100 gallringar hade kunnat göras bättre. Det anser Håkan Dunberg, som ser stora möjligheter med att använda nya tekniska hjälpmedel.

Läs hela artikeln här. (Artikel på svenska)