Katam inleder nytt Vinnovaprojekt för inventering av skadad skog med autonom drönare

Publicerad av Wilhelm Tham

Projektet ”Inventering av skadad skog med autonom drönare” ingår i en ny Vinnovasatsning på lösningar för ett hållbart och säkrare samhälle med hjälp av drönare. Katam har, som ett av 15 svenska företag, blivit beviljade finansiering, och kommer att genomföra projektet under året 2021.

Till följd av pågående klimatförändringar kommer skadad skog bli ett allt vanligare och större problem som samhället behöver förhålla sig till. Syftet med projektet är att med hjälp av en experimentell prototyp tillsammans med behovsägare utarbeta säkra och precisa metoder för kartläggning och analyser av farliga träd och skadad, riskfylld skog. Insatsen har stor potential att bidra till både ökad samhällssäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och ökad kostnadseffektivitet.

Katam genomför projektet i samarbete med E.ON, Södra Skogsägarna, Skogsstyrelsen, Botkyrka kommun, Försvarets Materielverk (FMV) och det brasilianska skogsbolaget Bracell.

Läs mer om den här satsningen på https://www.vinnova.se/nyheter/2020/12/dronare-for-ett-sakrare-samhalle/

Kontakt på Katam

Krister Tham, VD Katam
krister@katam.se

www.katam.se