AI för skogsbruk lanseras i dag

Publicerad av Wilhelm Tham

Katam Technologies lanserar i dag sin färdiga produkt, en webbportal med AI-baserade tjänster för tolkning av bilder och filmer av skogsbestånd. Detta ska optimera skötseln och öka avkastningen i skogsbruk, samt skapa klimatnytta eftersom mer skog ger mer bunden koldioxid. Bolaget håller på att ta in tio miljoner kronor i en nyemission där 70 procent är klara, enligt bolagets vd och grundare Krister Tham.