Produkter

KATAM Forest App

Årslicens av smartphone app.

I licensen ingår rapportskapande, tillbehör och utbildning.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

“,”after_widget”:”<\/div><\/div>”,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>”,”widget_id”:”widget-0-1-0″}}” />[/siteorigin_widget]

Mätrapport

KATAM ordnar mätningen åt er!

Leverans:

  • Volym per diameterklass och trädslag
  • Stamlista för alla inmätta träd (TSV)
  • Mätrapport (PDF) för helt bestånd

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

“,”after_widget”:”<\/div><\/div>”,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>”,”widget_id”:”widget-2-1-0″}}” />[/siteorigin_widget]