Hur tekniken fungerar

Utvärdering av KATAM-mätningar
Växjö stift har uppdragit åt KATAM att utföra mätningar i fyra av stiftets rotposter i syfte testa den nya teknikens gränser. Genom att mäta i stiftets rotposter har mätresultaten från KATAM kunnat jämföras med traditionell mätning med klave. Här kan du ta del av rapporterna:
Slutrapport (5.3 MB)
Bilaga med mätrapporter (5.2 MB)

Under 2018 och 2019 sker en objektiv validering av mätmetoderna i samarbete med Linnéuniversitetet.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar tekniken?
Från videoinspelning kan algoritmer i appen, utifrån förändrad position, mäta olika vinklar för att beräkna mätvärden.

Vad mäter Katam Forest?
Diameter, trädslag och position. Finns höjd så beräknas även volym.

Vad kostar det?
Kontakta oss för förfrågan.

Var kan jag ladda ner appen?
För medlemmar i vår stängda Alpha går appen att ladda ner via Google Play

Funkar Katam Forest på alla telefoner?
Idag fungerar Katam Forest på Sony-telefoner, men vi arbetar för att stödja flera Android-modeller.

Kan appen mäta trädhöjder?
Ja, via manuell mätning eller drönarmätning