Katam utför testmätningar åt Växjö Stift

KATAM utför testmätningar åt Växjö Stift Växjö stift har uppdragit åt KATAM att utföra mätningar i fyra av stiftets rotposter i syfte testa den nya teknikens gränser. Genom att mäta i stiftets rotposter har mätresultaten från KATAM kunnat jämföras med traditionell mätning med klave. KATAM och Växjö stift – Slutrapport Read More…