Produkter

KATAM Forest App

Årslicens av smartphone app.

I licensen ingår rapportskapande, tillbehör och utbildning.

 

 

Mätrapport

KATAM ordnar mätningen åt er!

Leverans:

  • Volym per diameterklass och trädslag
  • Stamlista för alla inmätta träd (TSV)
  • Mätrapport (PDF) för helt bestånd