Hur tekniken fungerar

Hur appen fungerar

Kombination av data

Utvärdering av KATAM-mätningar

Växjö stift har uppdragit åt KATAM att utföra mätningar i fyra av stiftets rotposter i syfte testa den nya teknikens gränser. Genom att mäta i stiftets rotposter har mätresultaten från KATAM kunnat jämföras med traditionell mätning med klave. Här kan du ta del av rapporterna:

Slutrapport (5.3 MB)

Bilaga med mätrapporter (5.2 MB)

 

Under 2018 och 2019 sker en objektiv validering av mätmetoderna i samarbete med Linnéuniversitetet.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar tekniken?
Från videoinspelning kan algoritmer i appen, utifrån förändrad position, mäta olika vinklar för att beräkna mätvärden.

Vilka saker mäter appen?
Diameter, trädslag och position. Finns höjd så beräknas även volym.

Finns det några nackdelar?

Kan jag göra cirkelytor?

Vad är det för mätnoggrannhet?

Vad kostar det?
Kontakta oss för förfrågan.

Var kan jag ladda ner appen?

Funkar appen på alla telefoner?

Kan appen mäta trädhöjder?
– Manuel mätning eller drönarmätning

Kan appen känna igen trädslag?

Till vad ska man använda appen?
– Medelstam och stamfördelning.

Måste jag använda drönare för att få trädhöjder?

Hur ser mätrapporten ut?

Kan man mäta utan QR-kod?

Hur lång sträcka/yta måste jag mäta?