Katam

Reliable forestry measurements with smartphone

Hem

Katam utvecklar en digital lösning som med stor tillförlitlighet mäter skogsbestånd med Smartphone. Mätningarna görs i realtid ute i fält och är objektiva. Detta ger möjlighet till spårbarhet och mätresultat som kan laddas upp både till Katam och kundens molnlösning.

Tekniken bygger på avancerad 3D-baserad bildbehandling, artificiell intelligens och sensorteknik i Smartphone. Produkten vänder sig primärt till professionella yrkesutövare, t.ex. inom små och större skogsbolag.

Pågående utvecklingsprojekt sponsras bl.a. av VinnovaALMI Företagspartner,  SonyMobile och Energimyndigheten i samarbete med Innovation SkåneMINCBizmakerIBMSCASkogforsk och SLU.