KATAM 1

Vi tror

 • att svenskt skogsbruk kan visa vägen
 • att smart skogsbruk behövs för uthålligt brukande och för att bromsa klimatpåverkan
 • att skogsbruket står inför ett stort teknikskifte – smart, effektivt, resurssnålt och lönsamt

KATAM 2

Vi vill

 • att det ska vara enkelt att sköta om sin skog
 • att alla människor ska kunna mäta skog
 • leverera data av bra kvalitet som gynnar alla parter och leder till god skogsskötsel

KATAM 3

Vi erbjuder

 • en teknisk lösning som mäter skog filmad med mobiltelefon.
 • mättjänsten KATAM (TM) Forest som mäter varje individuellt träd.
  Mätningen kan kombineras med drönaröverflygning. Du får veta varje träds trädslag, diameter, höjd, volym och position.
 • ett steg fram mot precisionsskogsskötsel!

KATAM 4 Nyheter

Välkommen till demonstration av KATAM Forest!

Vi demonstrerar i fält hur verktyget fungerar och lämplig arbetsgång. Du får även möjligheten att själv prova på att använda vårt mätverktyg.

Anmäl dig här!